Céginformációk

Régi soproni ügyvéd családból származom, hiszen a hivatást először apai nagyapám kezdte Sopronban, majd édesapám és bátyám is ügyvédi pályára lépett. Jogi tanulmányaimat az  Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem Jogi Karának Győri Tagozatán végeztem, ahol 2001-ben Cum Laude minősítésű diplomát szereztem.

Az egyetem után úgy döntöttem, hogy jogi ismereteimet más országokban szerzett tapasztalatokkal kívánom szélesíteni, 2001. év őszén Németországban tartózkodtam, ahol a freiburgi bíróság szervezésében egy hónapos gyakorlati képzésén vettem részt, illetőleg betekintést nyertem a freiburgi vagyonhivatal munkájába is.

Hazaérkezésem után 2002-2004-ig német jogi tanulmányokat folytattam német nyelven Pápán a Református Teológiai Akadémia Pápa valamint a Friedrich- Alexander Egyetem Erlangen-Nürnberg szervezésében, amely  négyszemeszteres posztgraduális képzésből állt.

A képzés lényege, hogy magyar jogászok átfogó ismereteket szerezzenek a német jog valamennyi területéről, ahol a  tárgyakat német bírók, illetve a Friedrich-Alexander Egyetem Erlangen-Nürnberg egyetemi tanárai előadásában ismerhettem meg. Ezen képzést 2004-ben jó minősítésű oklevéllel zártam.

2006. novemberétől önálló ügyvédi praxissal rendelkezem Sopronban, elsősorban polgári jog, társasági jog, elektronikus cégeljárás, ingatlanügyek, végrehajtási jog és munkajog területén vállalok okiratszerkesztést, tanácsadást, és bíróság előtti képviseletet. Tekintettel a német jogi előtanulmányok folytatására, német nyelven is teljes körű ügyvédi tevékenységet lát el, így vállalok német nyelven történő okiratszerkesztést, tárgyalások lebonyolítását, peres,-és peren kívüli képviseletet. Irodám segítséget tud nyújtani az Ausztriában történő ügyintézésre osztrák partneriroda ajánlásával közös ügyintézés mellett.

Célom a hosszútávú ügyfél-kapcsolatok kiépítése, melynek során ügyfeleimnek megbízható , és folyamatosan magas színvonalú munkát kívánok nyújtani.

dr.ifj Arszin Miklós, id. Arszin Miklós, és dr. Arszin Csilla .

dr.ifj Arszin Miklós, id. Arszin Miklós, és dr. Arszin Csilla .