Céginformációk

Régi soproni ügyvéd családból származom, hiszen a hivatást először apai nagyapám kezdte Sopronban, majd édesapám és bátyám is ügyvédi pályára lépett. Jogi tanulmányaimat az  Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem Jogi Karának Győri Tagozatán végeztem, ahol 2001-ben Cum Laude minősítésű diplomát szereztem.

Az egyetem után úgy döntöttem, hogy jogi ismereteimet más országokban szerzett tapasztalatokkal kívánom szélesíteni, 2001. év őszén Németországban tartózkodtam, ahol a freiburgi bíróság szervezésében egy hónapos gyakorlati képzésén vettem részt, illetőleg betekintést nyertem a freiburgi vagyonhivatal munkájába is.

Hazaérkezésem után 2002-2004-ig német jogi tanulmányokat folytattam német nyelven Pápán a Református Teológiai Akadémia Pápa valamint a Friedrich- Alexander Egyetem Erlangen-Nürnberg szervezésében, amely  négyszemeszteres posztgraduális képzésből állt.

A képzés lényege, hogy magyar jogászok átfogó ismereteket szerezzenek a német jog valamennyi területéről, ahol a  tárgyakat német bírók, illetve a Friedrich-Alexander Egyetem Erlangen-Nürnberg egyetemi tanárai előadásában ismerhettem meg. Ezen képzést 2004-ben jó minősítésű oklevéllel zártam.

dr.ifj Arszin Miklós, id. Arszin Miklós, és dr. Arszin Csilla .

dr.ifj Arszin Miklós, id. Arszin Miklós, és dr. Arszin Csilla .

2006. novemberétől önálló ügyvédi praxissal rendelkezem Sopronban, elsősorban polgári jog, társasági jog, elektronikus cégeljárás, ingatlanügyek, végrehajtási jog és munkajog területén vállalok okiratszerkesztést, tanácsadást, és bíróság előtti képviseletet. Tekintettel a német jogi előtanulmányok folytatására, német nyelven is teljes körű ügyvédi tevékenységet lát el, így vállalok német nyelven történő okiratszerkesztést, tárgyalások lebonyolítását, peres,-és peren kívüli képviseletet. Irodám segítséget tud nyújtani az Ausztriában történő ügyintézésre osztrák partneriroda ajánlásával közös ügyintézés mellett.

Célom a hosszútávú ügyfél-kapcsolatok kiépítése, melynek során ügyfeleimnek megbízható , és folyamatosan magas színvonalú munkát kívánok nyújtani.